coacg logo

Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Promocions entre col·legiats/des


Amb l'objectiu de promocionar els productes i/o serveis dels nostres col·legiats/des, disposem d'aquest espai obert a la col·legiació perquè els i les agents comercials col·legiats promoguin les seves ofertes entre companys de professió. Les ofertes arribades s'ordenen per sector i ordre d'arribada. El col·legi no és responsable de la informació dels productes/serveis.

comparteix amb nosaltres