Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Història

El 13 de març de 1927 es crea el Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Girona.

La creació de la Col•legiació Oficial té els seus orígens el 1901, any en el qual apareixen els primers col•legis lliures, i el 1926 és quan es comença a parlar d’agents comercials. Fins aquell moment es parlava de comissionistes, representants de comerç i d’altres denominacions. El 16 de desembre d’aquell any es crea la Federació d’Agents Comercials, base de la futura col•legiació obligatòria.

 

Els Col•legis d’Agents Comercials es van crear per Reial Decret del Ministeri de Treball, Comerç i Indústria el 8 de gener de 1926. Hi van col•laborar activament Eduardo Aunós Pérez, ministre de Treball, i Josep Ortega i Munilla, pare dels il•lustres José i Eduardo Ortega i Gasset; i el primer reglament oficial data del 24 de maig del mateix any, sota el regnat de S.M. el Rei Alfons XIII

 L’any 1926 esdevé el temps de la gran activitat en pro de la col•legiació. El 9 de març es publica un altre Reial Decret, gràcies a la tasca d’Eduard Aunós Pérez, mitjançant el qual es crea la Junta Central de Agentes Comerciales. Arran del primer Reglament Oficial de la Col•legiació, del 24 de maig, es decideix crear els Col•legis Oficials d’Agents Comercials en totes aquelles localitats en les quals ja existia una Cambra de Comerç. El Col•legi de Girona es va fundar el 13 de març de 1927.

Amb la democràcia, després d’experimentar diverses modificacions, els Col•legis d’Agents Comercials es van regir pel Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre. Però no és fins l’any 1984 que es constitueix el Consell de Col•legis d’Agents Comercials de Catalunya, segons la Llei del Parlament de Catalunya. L’Estatut es va adaptar a la Llei i Decret de desenvolupament, i va ser adequat a la legalitat per la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La primera composició del Ple del Consell va ser presidida per Joaquim Ruhi i Tusell, impulsor del Consell i president del Col•legi de Girona durant 25 anys (1982-2006).

L’any 1987, el Consell de Catalunya va integrar a la seva organització el Servei Jurídic, que fins aquell moment depenia del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, així com la formació professional, que també era competència de la corporació estatal.

El 29 d’abril de 1998 es presentava al Parlament Europeu el Manifest Europeu de l’Agent Comercial. A l’acte, hi assistiren el president de l’Intergruppo Commercio e Distribuzione del Parlamento Europeo, Riccardo Garosci; el president del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, José Luís Vázquez Deguidt, i el president d’Eurocommerce, Igino Sogaro. El president del Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i president del Consell General de Col•legis de Catalunya, Joaquim Ruhi, hi assistí com a representant gironí.

El Manifest Europeu de l’Agent Comercial tenia com a objectiu destacar amb nitidesa la importància de la missió de l’agent comercial i la necessitat que sigui entès i atès adequadament pels diferents operadors econòmics i pels poders públics perquè pugui continuar desenvolupant i millorant contínuament la seva funció social. Era un pas més per a un major reconeixement social i professional de l’Agent Comercial, que se centrava en l’anàlisi de les funcions específiques d’aquests operadors que contribueixen, “de manera imprescindible, al moviment socialment desitjable de bens i serveis”, detallava el document. Segons aquest, a Europa hi ha 450.000 agents comercials que promouen el 50 % dels intercanvis a través d’una relació de dependència o per compte propi.

En aquell moment, el agents comercials estaven legalment obligats a col•legiar-se segons el que establia l’Estatut General del Col•legi d’Agents Comercials d’Espanya (Reial Decret 3595/1977, del 30 de desembre). Eren els Col•legis Oficials d’Agents Comercials les entitats que atorgaven el Títol Oficial d’Agent Comercial que expedeix el Ministeri d’Economia i Hisenda, Subsecretaria de Comerç. Es calculava que a Espanya operaven aproximadament 53.000 agents col•legiats; a Catalunya, 15.000, i a Girona, 1.400. El sector de l’alimentació era un dels més atractius per al col•lectiu.

El 8 de gener de 2001, la col•legiació de l’Estat —però també i molt especialment la gironina— programava un seguit d’actes per celebrar el 75è aniversari de la creació de la Col•legiació Obligatòria. Aquest dia era triat per posar en circulació un segell commemoratiu. El motiu escollit per a aquest segell fou l’escultura homenatge a l’Agent Comercial, ubicada encara avui a l’estació de l’AVE Puerta de Atocha, de Madrid. L’escultura, que porta per nom “Homenatge a l’agent comercial”, és obra de l’artista Francisco López Hernández, escultor procedent d’una família d’orfebres i imaginaires de Ripar (Albacete), molt influent en la nova escultura figurativa espanyola. El segell, disseny adaptat de José Luis Suárez, dibuixant de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, va entrar en circulació amb un valor postal de 40 pessetes (0,24 euros); va ser la unitat amb la qual Correus va iniciar les seves emissions el 2001. Aquest any, la col•legiació gironina participava en el Congrés Mundial d’Agents Comercials, celebrat a Santa Cruz de Tenerife.

Recorregut presidencial

El 13 de març de 1927 es constitueix el Col•legi de Girona, a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, seu provisional de la corporació. Fou elegit aquell dia el primer president, Josep Canals i Teixidor. El 27 de juliol del mateix any, el Col•legi es trasllada a unes noves oficines de la Ronda Ferran Puig, 6, 1r 1a.

El 8 de maig de 1928 fou elegit president Miquel Planas i Ribas. Li pren el relleu el 23 de gener de 1929 Josep Canals i Teixidor. El 27 d’abril de 1930, la seu col•legial es trasllada al carrer Progrés 10, 1r 2a (actual carrer Nou de Girona).

Miquel Planas i Ribas torna a assumir la presidència el 12 de març de 1933. A causa de la seva mort, el 26 de juliol de 1935, exercirà com a president en funcions el vicepresident Antoni Homs i Dalmau, càrrec que ostentarà fins que Josep Agustí i Joan és elegit president el 13 d’agost de 1939. Per defunció d’Agustí i Joan, actuarà com a president en funcions el vicepresident, Frederic Dalmau i Romero, que és elegit president el 28 de febrer de 1943. A la seva mort, el 24 d’abril d’aquell mateix any, el Col•legi serà dirigit pel vicepresident, Josep Nolla i Sicart, fins el 13 de març de 1952. Nolla fou substituït el 14 de març per Josep Massana i Bussot, càrrec que ocuparà fins que Josep Martinell i Blanch el substitueix el 29 de novembre de 1963. Daniel Alberch i Casadejús serà el seu successor el 14 de desembre de 1976. La dimissió d’Alberch, el 9 de juny de 1981, farà actuar com president en funcions el seu vicepresident, Joaquim Ruhi i Tusell, que dirigirà la col•legiació gironina des del 6 de maig de 1982 fins al 28 de desembre de 2006. El 18 de novembre de 1999, el Col•legi va adquirir el local annex a les oficines que tenia, amb l’objectiu d’ampliar la seu social i donar un millor servei als col•legiats. Des del 2007 i fins el 2022, la col·legiació gironina estarà presidida per Josep Burgas Cifuentes. El 14 de novembre del 2022, l’assemblea general ordinària del col·legi ratificarà Lluís Font i Mainegre com a nou president de la corporació. 


Medalles al Mèrit Col•legial

Any 1953    Medalla de Plata al Sr. Josep Massana i Busto
Any 1964    Medalla de Plata al Sr. Ferran Obanos i Iglesias
Any 1975    Medalla de Plata al Sr. Josep Martinell i Blanch
Any 1984    Medalla de Plata al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell
Any 1984    Medalla de Plata al Sr. Joaquim Riu i Ariet
Any 1985    Medalla de Bronze al Sr. Pere Cabarrocas i Gotarra
Any 1991    Medalla de Plata al Sr. Joan Tayant i Sala
Any 1994    Medalla de Bronze al Sr. Andreu Álvarez i Manzanares
Any 1994    Medalla d’Or al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell
Any 1995    Medalla de Plata al Sr. Enric Pau i Farrarons
Any 1996    Medalla de Plata al Sr. Eusebi Metje i Cruz
Any 1996    Medalla de Plata al Sr. Tomàs Bastit i Trias
Any 1998    Medalla de Plata al Sr. Josep Gironès i Clotas
Any 2000    Medalla de Plata al Sr. Àngel Bellsolà i Rey
Any 2007    Medalla d’Or i Brillants al Sr. Joaquim Ruhi i Tusell, la primera i única medalla d’Or i Brillants que el Consell General de Col•legis d’Agents Comercials d’Espanya ha concedit mai a cap col•legiat.
Any 2007    Medalla de Plata al Sr. Josep Burgas i Cifuentes
Any 2007    Medalla de Plata al Sr. Marià Lorca i Bard
Any 2008    Medalla de Plata al Sr. Florenci Balmaña i Viñolas


Els anys 1988, 1994, 1996 i 1998, el Col•legi d’Agents Comercials de Girona i Comarques va guanyar el Màster d’Or al millor Col•legi de l’any.


Legislació

Des de la publicació del Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre, s’han produït canvis substancials en el nostre ordenament jurídic que han fet necessària l’adaptació dels estatuts a la normativa actual. Cal assenyalar, entre altres, la incorporació al dret intern espanyol de la Directiva 86/653/CEE del Consell, de 18 de desembre de 1986, relativa a la coordinació dels drets dels Estats membres pel que fa als agents comercials independents; la Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre contracte d’agència; la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col•legis professionals; o el Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, que modifica la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col•legis professionals.

Així, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de febrer de 2005, s’aproven els actuals Estatuts Generals dels Col•legis d’Agents Comercials (Reial Decret 118/2005, de 4 de febrer), amb l’objectiu de complir amb el doble objectiu d’adequar l’estructura interna i el funcionament dels òrgans col•legiats dels agents comercials tant a la normativa vigent com a la realitat actual de l’Estat espanyol i la seva organització territorial.

 

comparteix amb nosaltres