coacg logo

Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Formació

La formació és una de les claus per garantir una projecció professional i augmentar la competitivitat dels i les agents comercials sigui quina sigui la seva opció laboral. Per aquest motiu, la formació s’ha convertit en un dels objectius prioritaris del col·legi. En aquest àmbit de treball, la corporació desplega cada any un pla formatiu de tallers i jornades que s’imparteixen mensualment i de manera gratuita per als col·legiats i les col·legiades. Es tracta de sessions pràctiques sobre diferents matèries orientades a millorar aspectes concrets de la pràctica professional. 

  • Si ets col•legia i estàs interessat en un tema específic, fes-nos-ho saber i posarem fil a l'agulla. 
  • Consulteu tot sovint aquesta pàgina web i estigueu amatents del butlletí del col·legi que us enviem regulament per estar informats de les sessions formatives. 
     

Curs d’Accés a la Professió en línia, impartit per la Universitat de Rioja

El Curs d’Accés a la Professió en línia és un projecte innovador i pioner a Espanya, fruit de la col•laboració entre el Consell General de Col•legis d’Agents Comercials d’Espanya i la Fundació de la Universitat de la Rioja. L’objectiu d’aquest curs és dotar els futurs col•legiats de nocions bàsiques que els facilitin l’exercici posterior com a agent comercial, entès com a professional que s’encarrega, de manera permanent, de promoure, negociar o concretar les operacions mercantils en nom i per compte d’una o diverses empreses, mitjançant una retribució i en una zona determinada.

El curs va dirigit a totes aquelles persones que desitgen col•legiar-se per exercir professionalment com a agent comercial, i pretén facilitar el seu accés a la professió.
Informació - www.accesoagentecomercial.es

 

 

 

comparteix amb nosaltres