Representació

Sent col·legiat estàs representat a través del Col·legi a:

» IUCAB

» Foment del Treball

» Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona

» Cambra de Comerç de Girona

» Consell Social de la Universitat de Girona

» La Llotja de Girona

» Fira de Girona

intercolegial

 

A través del Col•legi estàs representat a l’Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya

I, naturalment, a tots els organismes col·legials