Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Qui som?

El Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques és l’òrgan representatiu de la professió d’agent comercial i té per objectiu dignificar, fomentar, i donar suport al desenvolupament de l’activitat professional. Estar col·legiat o col·legiada vol dir entrar a formar part d'una gran organització professional que cada dia vetlla pels teus interessos professionals. Si ets un o una agent comercial i estàs col·legiat o col·legiada, tens a la teva disposició molts serveis i beneficis exclusius que fan més fàcil la teva vida i la teva feina. Tens una organització al teu servei que et promociona, et forma, t’informa i et cuida.

  • Protegim i representem la professió i els interessos dels col·legiats, en especial davant de l’administració.

  • Adequem la professió a les necessitats de l’entorn social i empresarial
.
  • Som presents en la creació de la normativa que afecti l’agent comercial.
  • Treballem per mantenir i ampliar constantment la cartera de serveis necessaris per al desenvolupament professional dels nostres col·legiats/des.

Només si ets agent comercial (epígraf 511) pots gaudir de les deduccions de l’IVA i de l’IRPF
Segons l’article 95 de la Llei 37/1992 de l’IVA i l’article 21 del Reglament de l’IRPF, els i les agents comercials poden desgravar el 100 % de les despeses vinculades al vehicle professional.
La quota col·legial és deduïble fiscalment al 100%.

El Col•legi d’Agents Comercials és una Corporació de Dret Públic sense afany de lucre, constituïda, en compliment de la RO de 24 de maig de 1926, per agrupar els professionals que actuen com a mediadors en operacions de comerç, amb la finalitat de defensar els seus interessos individuals i col•lectius. Es troba emparada per la Llei de Col•legis Professionals. A proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de febrer de 2005, s’aproven els actuals Estatuts Generals dels Col•legis d’Agents Comercials (Reial Decret 118/2005, de 4 de febrer), amb l’objectiu de complir amb el doble objectiu d’adequar l’estructura interna i el funcionament dels òrgans col•legiats dels agents comercials tant a la normativa vigent com a la realitat actual de l’Estat espanyol i la seva organització territorial.

 Per poder fer la nostra tasca, els col•legis es relacionen amb l’administració central, autonòmica i local, a través dels seus respectius organismes.

Formalment el col•legi convoca dues assemblees generals ordinàries públiques que se celebren el primer i quart trimestre de l’any.

Qui és l’agent comercial?
Tota persona o societat que s’encarregui de manera continuada o estable de promoure o concloure actes o operacions de comerç per compte d’altres, com intermediari independent.

Com s’exerceix l’activitat?
La col•legiació és una garantia de seguretat per a l’exercici de la professió. La professió es pot exercir de diferents formes, que s’especifiquen en el Contracte que les vincula amb les empreses:

La professió es pot exercir per mitjà d’una vinculació laboral de dependència.
Sense lligam de dependència dedicant-se a promoure les operacions de comerç organitzant la seva activitat professional i el temps que se li dediqui, d’acord amb el seus propis criteris.

Jurisdicció
Els litigis derivats d’una relació laboral de dependència corresponen a la jurisdicció social.
Els litigis derivats de l’exercici lliure de l’agenciat comercial corresponen als tribunals civils ordinaris.

Règim de Seguretat Social
Règim general
Règim especial de treballadors per compte propi o Autònoms

 

comparteix amb nosaltres