Col•legia’t

Estar col•legiat és una gran oportunitat perquè entres a formar part d'una gran organització professional que vetlla cada dia pels teus interessos professionals. Si ets Agent Comercial i estàs Col•legiat tens a la teva disposició molts serveis que fan més fàcil la teva vida i el teu treball. Per estar Col•legiat, els Agents Comercials poden aconseguir un títol oficial expedit pel Ministeri de Comerç; accedir a una Borsa de Treball a través de la qual milers d'empreses sol•liciten venedors; tenir un planter d'assessors i advocats a la teva disposició; comptar amb un assegurança gratuïta d'accidents i altres beneficis socials, així com importants avantatges i descomptes en serveis mèdics, compra de vehicles, hotels, combustible, telefonia i comunicacions.

Des del moment en que et converteixes en Agent Comercial Col•legiat entres a formar part d'una gran família que vetlla pels teus drets i els teus interessos i per la millora de les teves oportunitats laborals, facilitant serveis i prestacions que t'ajudaran en el teu exercici professional.

Pel teu futur, per la teva professió, fes-te Agent Comercial Col•legiat. T’interesa. Aquí hi ha feina.

Què necessites per col•legiar-te?

Emplenar el formulari de sol•licitud d’ingrés
Dues fotografies (tipus DNI)
Fotocòpia del DNI/NIE
Emplenar el formulari de domiciliació bancària

Quotes

Quota d'entrada: 240 euros

Una quota mensual de 22 euros. També pots pagar un cop l’any.


Forma de pagament: rebut al teu compte bancari

Col•legia’t on line

Ompli les dades adjunts
Declaro sota jurament / promesa* (han de clicar) Que tinc capacitat legal per exercir el comerç i no estic inhabilitat/da per exercir la professió d'Agent Comercial. Que conec l'obligació de satisfer les quotes col•legials fins a la finalització del mes en què causi baixa en la corporació, havent de ser sol • licitada aquesta mitjançant escrit presentat a la secretaria del col•legi o remés per correu certificat amb justificant de recepció. Que em comprometo a complir el que preceptua el Reial Decret 118/2005 de 4 de febrer, normes internes i les disposicions que emanin del Consell General de Col•legis d'Agents Comercials d'Espanya, del Consell Català de Col•legis d'Agents Comercials i de la Junta de Govern d'aquesta Corporació.

Accepto que les meves dades siguin incloses en un fitxer de dades propietat del COAC GIRONA amb la finalitat que l'esmentada empresa pugui realitzar les gestions i comunicacions pertinents, d'acord amb la Llei 15/1999 (Protecció de dades) i la Llei 34/2002 (LSSI) podré exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel • lació i oposició mitjançant correu electrònic a comunicacio@coacg.cat
El tamany del fitxer no pot excedir de 100 MB