Dilluns 17 de desembre, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
El Col·legi d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca als seus col·legiats/des a l'assemblea general ordinària:
 

Dilluns 17 de desembre de 2018
Sala d'actes del col·legi
18.30 hores, primera convocatòria
19.00 hores, segona convocatòria

 
Ordre del dia
  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 29 de gener de 2018.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost 2019.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del resultat de les eleccions.
  4. Precs i preguntes
 
La Junta de Govern 
Novembre de 2018