Català English Español

facebooktwitterlinkedin

coacgxarxa21 articulo

#Xarxa21 és un projecte que neix auspiciat i impulsat pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona per fomentar la col·legiació i afavorir el potencial dels seus col·legiats/des. Es tracta d’un espai de treball, de serveis, de coneixement i de relacions professionals i de negoci dinamitzat pels col·legiats/des més joves. 

Què us oferim?

Tipus d'activitats

* Píndoles formatives 
* Taules d'experts, en format esmorzar o vermut
* Xerrades-col·loqui, a les tardes
* Networking sectorials 
* Activitats lúdiques
* I un bloc formatiu a l'entorn de quatre grans àrees:

  1. Ventes i autolidaratge
  2. Fiscalitat
  3. Gestió administrativa i comerç
  4. Aprofundiment en les xarxes socials. 

Demana'ns informació! 


Què cal fer per ser membre de #Xarxa21?

Els únics requisits són tenir ganes i estar col·legiat! La resta, tot avantatges!

T’hi apuntes?

Fes ara la teva sol·licitud. Si no ets col·legiat/da, contacta amb el col·legi

Tots els camps són obligatoris
D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament del nostre col·legi. L’adreça del responsable del fitxer és: Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG), C/ Nou, n. 8, principal quarta, 17001 Girona, girona@coacg.cat.