Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Assemblea General Ordinària

 La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà presencialment a la seu del COACG c/Nou, 8 principal 1ra, el dilluns 25 de març, a les 19.00 hores en una única convocatòria.

 Dilluns 25 de març de 2024
 

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 28 de desembre de 2023
  • Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç any 2023
  • Assumptes arribats després de la convocatòria
  • Precs i preguntes 
 Es demana puntualitat  
 Després de l'Assamblea es servirà un refigeri i una copa de cava.
 
La Junta de Govern 
Girona, març de 2024
comparteix amb nosaltres