Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Assemblea General Ordinària COACGi

La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà presencialment a la sala d'actes, el dilluns 18 de desembre, a les 19.00 hores en una única convocatòria.

 
Dilluns 18 de desembre de 2023

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 28 de març de 2023
  • Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost any 2024
  • Assumptes arribats després de la convocatòria
  • Precs i preguntes 
 
  
 
La Junta de Govern 
Girona, novembre de 2023
comparteix amb nosaltres