Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Dilluns 14 de novembre de 2022, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

 assemblea 14112022La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'assemblea general ordinària, que se celebrarà presencialment a la sala d'actes, el dilluns 14 de novembre, a les 19.30 hores en una única convocatòria.
 
 Dilluns 14 de novembre de 2022

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 28 de març de 2022
  • Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost 2023
  • Nomenament de la candidatura electe
  • Precs i preguntes 
Es demana puntualitat 
  
 
La Junta de Govern 
Girona, octubre de 2022
comparteix amb nosaltres