coacg logo

Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Dilluns 14 de novembre de 2022, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

 assemblea 14112022La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'assemblea general ordinària, que se celebrarà presencialment a la sala d'actes, el dilluns 14 de novembre, a les 19.30 hores en una única convocatòria.
 
 Dilluns 14 de novembre de 2022

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 28 de març de 2022
  • Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost 2023
  • Nomenament de la candidatura electe
  • Precs i preguntes 
Es demana puntualitat 
  
 
La Junta de Govern 
Girona, octubre de 2022
comparteix amb nosaltres