Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Dilluns 24 de maig de 2021, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

 La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'assemblea general ordinària, que se celebrarà el dilluns 24 de miag, a la seu col·legial, a les 19 hores en una única convocatòria. Es tracta de la primera assemblea anual que havia estat convocada el 29 de març però que es va haver d'anul·lar per un problema en el subministrament elèctric.
 
assemblea 24052021Dilluns 24 de maig de 2021

Ordre del dia

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 28 de desembre de 2020
Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç 2020
Precs i preguntes 

 
La Junta de Govern 
Girona, maig de 2021
comparteix amb nosaltres