El Col·legi d'Agents Comercials s'adhereix al Decàleg per l'Equitat de Gènere

El Col·legi d'Agents Comercials de Girona i Comarques, juntament amb molts altres col·legis catalans, s'adhereix al "Decàleg per l’Equitat de Gènere en l’Àmbit dels Col·legis Professionals de Catalunya", que ha promogut  la Comissió de Dones i Igualtat de la Comissió Intercol·legial.

 1. Equitat en l’organització: es promourà activament la presència de les dones en els òrgans de govern del col·legi i en els llocs de responsabilitat de la seva estructura laboral..
 2. Equitat laboral: el col·legi ha de vetllar per eliminar qualsevol tipus de discriminació salarial i de condicions laborals.
 3. Formació en equitat: el món professional ha de superar la divisió de rols entre dones i homes.
 4. Educació en equitat: es fomentarà la sensibilització en equitat a la societat des de la responsabilitat professional de les i els col·legiats, tot reconeixent que és la societat en el seu conjunt la que forma i educa.
 5. Corresponsabilitat familiar: la conciliació entre la vida personal, familiar i professional es avui un afer social, que cal assumir de forma corresponsable entre homes i dones. Està demostrat que la coresponsabilitat millora la qualitat de vida, afavoreix un bon ambient laboral i facilita un millor rendiment professionals.
 6. No discriminació per raó de gènere: el fet de ser dona ha implicat discriminacions en l’exercici professional i en l’accés a un lloc de treball. La discriminació més destacada és la que va lligada a la maternitat i a la cura, que encara avui és un handicap per a moltes dones.
 7. Visibilitat col·legial i professional: la imatge pública del col·legi ha de implementar paritàriament la visibilització de les dones al món professional.
 8. Comunicació i gènere: l’ús de llenguatges no sexistes és indispensable en el camí cap a la igualtat.
 9. Actuació davant la violència de gènere: la societat i, en conseqüència, el món professional té consciència de la xacra social que suposa la violència de gènere.
 10. Compromís professional amb perspectiva de gènere: compromís en les nostres actuacions com a element transformador.

  Descàrrega del Decàleg - annex al Decàleg