Dilluns 25 de març, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

 La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'assemblea general ordinària, que se celebrarà el dilluns 25 de març de 2019, a la sala d'actes del col·legi, a les 20.00 hores en primera convocatòria, i a les 20.30 hores en segona.

Dilluns 25 de març de 2019

Sala d'actes del col·legi - Carrer Nou, pral 4a. 17001 Girona.
20.00 hores, primera convocatòria
20.30 hores, segona convocatòria

Ordre del dia
  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 17 de desembre de 2018
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç 2018
  3. Precs i preguntes.
La Junta de Govern 
Març de 2019