El Col·legi d'Agents Comercials participa a la Fira d'Ocupació FormemGI

 El proper dia 27 de setembre participem a la Fira d'Ocupació formemGI, promocionant les nostres ofertes de representació i el Pla d'Ocupació Jove col·legial. Les empreses participants tindran de forma gratuïta a la seva disposició un espai on podran recollir currículums dels joves participants i programar entrevistes.

Els objectius de la Fira són impulsar la inserció laboral, estimular les empreses i entitats locals amb la finalitat d’inserir i orientar els joves sobre com cercar i assolir feina, i informar les empreses dels ajuts a la contractació.

La Fira d’Ocupació FormemGi vol relacionar els joves amb el teixit empresarial i experts en orientació ocupacional amb les finalitats de:

  • Millorar l’ocupabilitat dels joves amb tallers pràctics de millora de currículum i marca personal.
  • Posar en contacte a les empreses participants amb els perfils que solen contractar.
  • Informar de la realització de programes especialitzats de formació amb sortides laborals.

Destinataris
Programa
Empreses
Ofertes laborals