29 de gener: assemblea general ordinària

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el dilluns dia 29 de gener 2018, a la sala d'actes del Col·legi, a les 20.00 hores en primera convocatòria, i a les 20.30 hores en segona

 

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 27 de març de 2017
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost 2018
  3. Lectura i aprovació, si s'escau, del balanç 2017
  4. Precs i preguntes

La Junta de Govern

Girona, gener de 2018