Celebració de l'assemblea general ordinària (2)

 

Avui, dilluns, 17 de desembre, el col·legi ha celebrat la segpna i última assemblea general ordinària de la corporació. Durant l'acte s'ha procedit a la lectura de l'acta anterior i a l'aprovació del pressupost col·legial 2013.

 

Tots els col·legiats i col·legiades que no hagin assistit tenen a la seva disposició els documents lliurats a la seu col·legial.