Assemblea General ordinària: 23 de desembre

 

Es convoca Assemblea General Ordinària per al dilluns 23 de desembre de 2013, que se celebrarà a la sala d'actes del Col•legi, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria, per tractar els assumptes que figuren en el ordre del dia següent:

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació, si s'escau, de l' Acta anterior
  • Presentació i aprovació, en el seu cas, del pressupost de 2014.
  • Assumptes arribats després de la convocatòria
  • Precs i preguntes

 

La Junta de Govern

Girona, novembre de 2013