coacg logo

Català English Español

facebooktwitterlinkedin

Manifest de la Intercol•legial de Catalunya

 

 

L’Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya, que representa més de 90 col•legis professionals amb més de 150.000 col•legiats de tots els àmbits professionals, va celebrar el primer aniversari de l’organisme amb un acte reivindicatiu, que va tenir lloc al saló de l’emprenedoria, Biz Barcelona (Fira de Barcelona, els dies 13 i 14 de juny). També hi va organitzar un espai de networking dirigit a visitants, emprenedors i col•legiats que volguessin tancar contactes amb professionals de qualsevol sector.

Durant l’acte, al qual van assistir en representació de la col•legiació gironina el seu president, Josep Burgas, i els membres de la Junta Ramon Matas, Florenci Balmana, Amadeu Pardo i Lluís Font, l’advocat Miquel Roca va pronunciar una conferència sobre el present i futur dels col•legis professionals. Els col•legis van llegir un manifest en defensa de la seva funció social, i el degà de l’il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Pedro Yúfera, també president de la Intercol•legial, va exposar un balanç dels reptes assolits durant aquest primer any. “El que volem traslladar a la societat és la importància de les funcions d’interès públic que desenvolupen els col•legis i la seva contribució al foment de l’ocupació i de l’emprenedoria”, va subratllar Yúfera.

 

BizBarcelonaManifest

1.    Els col•legis professionals som fonamentals per a la societat com a garantia dels drets dels ciutadans i de la contínua adequació de les professions a les necessitats socials.


2.    Els col•legis professionals som col•laboradors actius de les Administracions Públiques en tots els àmbits sectorials, i estem presents en la creació i el desenvolupament de la normativa que afecta els professionals i el conjunt de la societat en les més diverses matèries.


3.    Els col•legis professionals gestionem amb transparència, eficàcia i eficiència funcions públiques que garanteixen la millor prestació dels serveis professionals als ciutadans, tasques desenvolupades sense finançament públic i que, d’acord amb la situació actual, no podrien ser assumides per l’Administració.


4.    Els col•legis professionals som portaveus i representants dels professionals davant de la societat i les Administracions, exercint com a interlocutors i vehiculant les seves inquietuds i aportacions.


5.    Els col•legis professionals impulsem la professionalitat i la qualitat dels serveis que presten els nostres col•legiats/des, desenvolupant i difonent eines adreçades a la innovació i l’excel•lència, i impartint a Catalunya més de 75.000 hores de formació anual que fan possible un constant reciclatge professional.


6.    Els col•legis professionals fomentem l’ocupació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de plans de suport a nous projectes i de serveis d’orientació professional, des d’on facilitem la incorporació i la promoció dels professionals al mercat laboral.


7.    Els col•legis professionals som una expressió de la vitalitat del teixit social català, amb una llarga trajectòria en defensa dels drets fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, i promovem el debat públic i la canalització de les preocupacions i requeriments socials.

Per tot això, des de l’Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya recordem a la ciutadania i als agents socials la importància de salvaguardar el sistema de garanties que els col•legis professionals representem, instem les forces polítiques a tramitar la futura Llei de serveis professionals des del diàleg amb el sector professional, i reafirmem el nostre compromís amb la societat civil i la voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i social del país.

Barcelona, 14 de juny de 2012

Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques
La Junta de Govern

 

comparteix amb nosaltres