Dilluns 16 de desembre, assemblea general ordinària de la col·legiació gironina

 La Junta de Govern  del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques convoca a la col·legiació gironina a l'assemblea general ordinària, que se celebrarà el dilluns 16 de desembre de 2019, a la sala d'actes del col·legi, a les 19.00 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores en segona.

Dilluns 16 de desembre de 2019

Sala d'actes del col·legi - Carrer Nou, pral 4a. 17001 Girona.
19.00 hores, primera convocatòria
19.30 hores, segona convocatòria

Ordre del dia
  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost 2020.
  3. Precs i preguntes.
La Junta de Govern 
desembre de 2019