Promocions entre col·legiats

Agència Gutiérrez

c/ Nou 8, entl.
17001 Girona
Tel. 972 204 666
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

laboral

 

Les teves dades on line

Ompli el formulari amb les seves dades
Declaro sota jurament / promesa* (han de clicar) Que tinc capacitat legal per exercir el comerç i no estic inhabilitat/da per exercir la professió d'Agent Comercial. Que conec l'obligació de satisfer les quotes col•legials fins a la finalització del mes en què causi baixa en la corporació, havent de ser sol • licitada aquesta mitjançant escrit presentat a la secretaria del col•legi o remés per correu certificat amb justificant de recepció. Que em comprometo a complir el que preceptua el Reial Decret 118/2005 de 4 de febrer, normes internes i les disposicions que emanin del Consell General de Col•legis d'Agents Comercials d'Espanya, del Consell Català de Col•legis d'Agents Comercials i de la Junta de Govern d'aquesta Corporació.

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG). A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a terceres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament del nostre col·legi. L’adreça del responsable del fitxer és: Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona (COACG), C/ Nou, n. 8, principal quarta, 17001 Girona, girona@coacg.cat.
El tamany del fitxer no pot excedir de 100 MB
    captcha
    Recarregar